Stockholm, 2020-06-24
VIKTIG KUNDMEDDELANDE

Adningsskyddet KN95 5-pack, artikelnummer SKU KN95
På förekommen anledning har Nördic AB beslutat om att återkalla andningsskyddet av typen KN95 5-pack, artikelnummer SKU KN95, som saluförts på webbplatsen www.noerdic.se mellan perioden 2020-03-20 och 2020-05-14.
Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 om skyddsutrustning, eller vara provad och bedömd av ett anmält organ eller ackrediterat laboratorium, samt ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för tillhandahållande inom vissa samhällsviktiga tjänstesektorer.
För att bidra till tillgången till skyddsutrustning under covid-19 pandemin har Arbetsmiljöverket tagit fram en särskild bedömningsprocess för att tillfälligt tillåta tillverkning, import och distribution av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt.
Det aktuella andningsskyddet erbjöds i en tid då bristen på skyddsutrustning var som störst och då enligt tillgänglig information skyddsutrustningen när som helst riskerade att ta slut.
Vi har dock funnit att importen och tillhandahållandet av KN95 5-pack, artikelnummer SKU KN95, som tillverkats av det statligt ägda kinesiska bolaget CTT. Co, Ltd. inte uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för import och distribution av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt.
Om ni är ägare, användare eller återförsäljare av det berörda andningsskyddstypen KN95 5-pack, tillverkad av CTT CO. Ltd., ber vi er kontrollera andningsskyddets artikelnummer som är placerat på bilden:                             
Om er ansiktsskydd är berörd ber vi er att inte använda eller distribuera ansiktsskyddet vidare samt omgående returnera produkten till Nördic AB enligt följande:

Packa produkten i ett kuvert eller påse och skicka till:
Nördic AB, Nytorpsvägen 13b, 191 35, Sollentuna
Vi ber alla återförsäljare av berörda ansiktsskydd att vidarebefordra detta brev till era kunder.
Om ni har några frågor om vårt pågående säkerhetsarbete och åtgärder som erbjuds kunder med anledning av detta meddelande tveka inte att kontakta Nördic AB via epost info@noerdic.se eller kontaktformulär på vår hemsida https://noerdic.se/pages/kontakta-oss.
Ni kan också ringa oss på 0701 477 773.
Vi beklagar det inträffade och tackar för ert samarbete och stöd i detta ärende!

Nördic AB
www.noerdic.se