Den betalleverantör (betaltjänst) som vi använder oss av är  Shopify payment där kort betalning och klarna ingår. Vi erbjuder även Swish betalningar via vår partner Mondido payments.