Den betalleverantör (betaltjänst) som vi använder oss av är  Klarna